HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

     Click here go to chat with Tư vấn công chứng
    Tư vấn công chứng
    Click here go to chat with Tư vấn đất đai
    Tư vấn đất đai
    Click here go to chat with Tư vấn giao dịch khác
    Tư vấn giao dịch khác

 

        LIÊN KẾT WEBSITE
        QUẢNG CÁO

Home
Phong Thủy
Phong thủy nhà ở
Thủ tục công chứng
Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở
(2000 lần xem)
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).....


* Thành phần hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản;
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở;
- Hợp đồng (trường hợp tự soạn thảo);
- Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu
Số lượng hồ sơ: 01
 

* Thời hạn giải quyết:
- Trong ngày nhận hồ sơ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là hộ gia đình, cá nhân; nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.
 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức hành nghề công chứng
 

* Lệ phí (nếu có):
- Dưới 100.000.000 đồng thu 100.000 đồng;
- Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng thu 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch;
- Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng thu 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng;
- Từ trên 5.000.000.000 đồng thu 3.800.000 đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/ trường hợp).
 

* Cơ sở pháp lý:
- Bộ Luật 33/2005/QH11 Dân sự;
- Luật 82/2006/QH11 Công chứng;
- Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;
- Thông tư liên tịch 91/2008/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng;
- Luật 56/2005/QH11 Nhà ở;
- Nghị định 90/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

  Các bài mới
Sao Văn bản công chứng
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC); )
Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch; Dự thảo hủy bỏ hợp đồng, giao dịch(trường hợp tự soạn thảo); Bản sao giấy tờ tuỳ thân; Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu..... )
Công chứng việc sửa đổi bổ sung hợp đồng, giao dịch
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch; Dự thảo sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch; Bản sao giấy tờ tuỳ thân;..... )
Công chứng Văn bản từ chối nhận di sản
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC); Dự thảo văn bản từ chối nhận di sản (trường hợp tự soạn thảo); Bản sao giấy tờ tuỳ thân. )
Công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch; Dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản (trường hợp tự soạn thảo); Bản sao giấy tờ tuỳ thân.... )
Công chứng di chúc
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC); Dự thảo di chúc (trường hợp tự soạn thảo); Bản sao giấy tờ tuỳ thân; Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu.... )
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản;Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)..... )
Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).... )
Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);....... )
Công chứng Hợp đồng thuê nhà ở
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).... )
  Các bài cũ hơn
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)..... )
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).... )
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)..... )
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).... )
Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).... )
Công chứng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất:
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)..... )
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);.... )
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)..... )
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC);Bản sao hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của hai bên; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)........ )
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
(Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch; Bản sao giấy tờ tuỳ thân; Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ...)

 

CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA CHÍNH TRƯỜNG TÍN
Địa chỉ : P 809, nhà G4, Trung Yên 1, Khu Đô Thị Mới Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 6252 8866 - Fax : (84-4) 6269 1743
Email : info@luattruongtin.com.vn; luattruongtin@gmail.com 
Website : http://congchungnhadat.com.vn - http://congchunghopdong.vn